Wat is Spelende Wijzer?

Spelende Wijzer is een ergotherapiepraktijk voor kinderen en jongeren. Kinderergotherapie is erop gericht om kinderen met problemen in hun dagelijkse activiteiten zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Aan deze problemen kunnen diverse oorzaken ten grondslag liggen. Niet altijd is er sprake van een diagnose. Voor het kind belangrijke activiteiten die problemen opleveren worden praktisch aangepakt. Het gaat hierbij om alledaagse activiteiten zoals schrijven, knutselen, brood smeren, aankleden, samen spelen, gymmen, spellingbladzijde maken en luisteren in de kring.

Als ergotherapeuten brengen wij de hulpvraag in kaart, verrichten wij onderzoek en observeren we het kind. Vervolgens begeleiden we het kind en geven we adviezen aan het kind en betrokkenen. Door te oefenen stimuleren we de normale ontwikkeling van het kind en leren we kinderen indien noodzakelijk op een andere manier activiteiten uit te voeren. De adviezen kunnen betrekking hebben op de aanpak van activiteiten, maar ook op het gebied van hulpmiddelen.

Wat doen wij?

Onze medewerkers

Irene van Dijk

Ergotherapeut en praktijkhouder

Irene is sinds 2011 werkzaam als ergotherapeut en sinds 1 januari 2019 praktijkhouder van Spelende Wijzer. Irene is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met problemen in de sensorische informatieverwerking, de aanpak van taken en fijn motorische problematiek.

irene@spelendewijzer.nl
06 – 2460 4949
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Evie Smeets

Ergotherapeut

Evie heeft de opleiding tot ergotherapeut afgerond in 2020 en is zich al tijdens haar opleiding gaan specialiseren in het werken met kinderen. Naast kinderen die problemen ervaren in de sensorische informatieverwerking behandelt Evie geregeld kinderen vanuit het Speciaal Basisonderwijs met verschillende diagnoses en hulpvragen. 

evie@spelendewijzer.nl
06 – 2460 4871
Werkdagen: dinsdag, woensdag en vrijdag

Lisa van den Wijngaert

Ergotherapeut

Evie heeft de opleiding tot ergotherapeut afgerond in 2020 en is zich al tijdens haar opleiding gaan specialiseren in het werken met kinderen. Naast kinderen die problemen ervaren in de sensorische informatieverwerking behandelt Evie geregeld kinderen vanuit het Speciaal Basisonderwijs met verschillende diagnoses en hulpvragen. 

lisa@spelendewijzer.nl
06 – 2460 4720
Werkdagen: woensdag, donderdag, vrijdag

Demi Waijers

Ergotherapeut

Demi heeft de opleiding tot ergotherapeut afgerond in 2022. Daarvoor heeft ze bewegingsagogiek gestudeerd. Haar interesse om mensen in beweging te krijgen zit er al een hele tijd in. Tijdens beide opleidingen heeft Demi ervaring opgedaan met de doelgroep kinderen in verschillende settingen. Haar kijk op het beter indelen van de belasting en belastbaarheid past goed bij de behandeling van de hulpvragen gericht op de sensorische informatieverwerking.

demi@spelendewijzer.nl
06 – 4397 1102
Werkdagen: Maandag, donderdag