Gedrag

Sensorische integratie (SI)
Bij de ergotherapie kijken we naar het gedrag van een kind vanuit de sensorische informatieverwerking. De zintuigen voorzien ons van informatie uit ons eigen lichaam en de omgeving daarbuiten. Dit wordt verwerkt in de hersenen en daar met elkaar verbonden. Dit maakt het mogelijk om op een adequate manier te reageren op eisen en verwachtingen vanuit de omgeving. Voor kinderen is dit een voorwaarde om te spelen, bewegen en leren.

De sensorische informatieverwerking verloopt niet bij alle kinderen vanzelf. Een disbalans in een deel van dit proces kan zorgen voor problemen in gedrag, concentratie en samenspel met anderen. Dit wordt echter niet altijd goed herkend en begrepen door andere mensen, terwijl een kind en daarmee ook de directe omgeving hier veel last van kan hebben.

De ergotherapeuten van Spelende Wijzer zijn gespecialiseerd om vanuit de diagnostiek het sensorisch profiel van een kind in kaart te brengen. Dit houdt in dat er wordt gekeken welke zintuiglijke prikkels een kind nodig heeft en welke juist vervelend zijn voor een kind. Vanuit deze basis wordt in de behandeling gewerkt aan het vergroten van de tolerantie van gevoeligheden en het adequaat opzoeken van bepaalde prikkels. Dit wordt ondersteund door praktische adviezen.

Voorbeelden van problemen in de sensorische informatieverwerking:

  • Moeite met harde geluiden of juist met regelmaat geluiden maken
  • Last van kriebelende kleding of boos na een onverwachte aanraking
  • Moeite met stilzitten of juist bang om te klimmen
  • Last van fel licht of moeite met zoeken van het juiste speelgoed
  • Druk in gedrag of juist niet vooruit te branden

Wat doen we nog meer?