KIZOOM

Spelende Wijzer is onderdeel van KIZOOM, kindzorg op maat. KIZOOM is een multidisciplinair diagnostiek- en behandelcentrum voor kinderen en jongeren op het gebied van psychologie, orthopedagogiek, kinderergotherapie, kinderfysiotherapie, speltherapie en logopedie. Hierdoor zijn wij in staat om onder één dak hulp te bieden aan het kind waarbij we kijken vanuit verschillende invalshoeken. Vanuit deze verschillende disciplines stemmen wij de behandeltrajecten op elkaar af.

Het werd door ouders als vervelend ervaren dat zij bij een complexe hulpvraag vaak verschillende instanties moesten benaderen om de gewenste hulp te krijgen. Zij gaven aan het gevoel te hebben van het spreekwoordelijke ‘het kastje naar de muur’ gestuurd te worden. De coördinatie van de zorg ontbrak en kwam bij ouders te liggen. Het multidisciplinair centrum KIZOOM is ontstaan vanuit de behoefte van ouders aan beter gecoördineerde zorg voor hun kind te ontvangen.  Wanneer een hulpvraag complex blijkt te zijn, kan er samen met de ergotherapeut gekeken worden of een andere discipline aansluit bij de bredere hulpvraag.

Voor meer informatie: www.kizoom.nl