Schoolvaardigheden

Schoolvaardigheden omvatten onder andere:

  • Problemen in de fijne motoriek zoals oog/hand coördinatie, samenwerking tussen beide handen en werken met kleine materialen
  • Schrijfproblemen door een verkeerde pengreep of moeite met automatiseren van lettertrajecten
  • Aandacht- en concentratieproblemen

Schrijven
Schrijven is een vaardigheid die een grote rol speelt binnen het onderwijs. Het komt dagelijks terug en het is nodig om de lesstof te verwerken. Veel kinderen hebben moeite met de schrijfmotoriek. Dit is onder andere terug te zien in de pengreep, de lettervormen of verbindingen tussen de letters. Bij de ergotherapie wordt de fijne motoriek in kaart gebracht. Middels een passende opbouw wordt geoefend in de schrijfvoorwaarde en de praktische toepassing. Het thuis herhalen van de oefeningen uit de therapie geeft de grootste vooruitgang in de schrijfmotoriek.

Kleutervaardigheden
Voorbereiding op het schrijven vindt plaats in de kleuterklas. Knippen, vouwen, kleuren, vormen tekenen en kralen rijgen vallen onder de kleutervaardigheden. Als een kind niet goed mee kan komen met leeftijdsgenootjes kan ergotherapie ingezet worden om deze kleutervaardigheden te stimuleren.

Plannen en organiseren
De handelingsmotoriek omvat het hele proces van plannen, organiseren en uitvoeren van een activiteit. Wanneer er problemen op dit gebied zijn bij een kind zie je dit vaak in onhandigheid, vermijden ze taken of hebben ze meer hulp nodig. Kinderen starten vaak zonder een plan van aanpak. In de therapie wordt gekeken welke activiteiten een kind en andere betrokkenen graag willen oefenen. Het kind leert strategieën om dit stapsgewijs aan te pakken.

Bij de handelingsmotoriek speelt motivatie en werkhouding ook een grote rol. Binnen de ergotherapie wordt de werkhouding bekeken vanuit de sensorische informatieverwerking. Meer uitleg hierover staat beschreven onder ‘Gedrag’.


Wat doen we nog meer?