Traject

Doordat we met unieke individuen werken, is bij Spelende Wijzer geen enkel behandeltraject exact hetzelfde. Een behandeltraject bij Spelende Wijzer bestaat op hoofdlijnen uit onderstaande stappen.

Diagnostiek

Na aanmelding bekijkt de therapeut samen met ouders, het kind en andere betrokkenen welke hulpvraag voor de ergotherapie aan de orde is. Dit gaat met behulp van vragenlijsten, het voeren van een intakegesprek en observaties bij het kind.

Behandeling

Als de doelen helder zijn, kan er gewerkt worden aan de voorwaarden die een kind nodig heeft en/of aan activiteiten zelf. Dit gaat middels spelmateriaal. Een kind ontwikkelt zich spelenderwijs en in de therapie stimuleren we dit proces aangepast op de behoefte van het kind.

Advisering

Naast behandeling worden ook adviezen aan ouders, het kind en andere betrokkenen gegeven ter bevordering van de vooruitgang en het resultaat op langere termijn. Dit kunnen hulpmiddelen zijn, maar ook adviezen bij het aanpassen van handelingen.

Evaluatie

Tijdens het behandeltraject vindt evaluatie plaats. Het traject en de doelen kunnen worden bijgesteld. Als bij de eindevaluatie blijkt dat er op een ander gebied van de ontwikkeling nog een hulpvraag open staat, is het mogelijk om gebruik te maken van de expertise binnen KIZOOM of bij een passende discipline bij u in de buurt.