Vergoeding

Ergotherapie is opgenomen in de basisverzekering van uw zorgverzekering. Per kalenderjaar hebben alle verzekerden recht op een vergoeding voor 10 uur ergotherapie. Indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten, is het mogelijk dat u recht heeft op meer vergoeding.

Spelende Wijzer heeft met bijna alle zorgverzekeraars een contract. Behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Indien de behandelingen buiten de vergoeding van de zorgverzekering vallen, zullen wij deze bij u in rekening brengen. Er is geen contract afgesloten met de zorgverzekering Aevitea.

Sinds januari 2016 is de Directe Toegankelijkheid Ergotherapie (DTE) van toepassing. Dit houdt in dat u zonder verwijzing bij de ergotherapie terecht kunt. Als u al een verwijzing in uw bezit heeft, kunnen we deze natuurlijk altijd gebruiken.

Wanneer u de behandeling niet kunt nakomen, dient u dat uiterlijk 24 uur van te voren te melden. Bij niet tijdig afmelden wordt de behandeling in rekening gebracht.

Tarieven

Indien niet vergoed door zorgverzekeraar
Behandeling: 22,50 euro per 15 minuten
Toeslag bij behandeling aan huis: 30 euro per afspraak