Dr. Hub van Doorneweg 81 - 5026 RB Tilburg - 06-24604949

Zorgverzekering

Tot eind december is het mogelijk om te wisselen van zorgverzekeraar en tot eind januari is het mogelijk om bij je huidige verzekeraar een aanvullende verzekering af te sluiten. Ergotherapie wordt ook in 2022 weer 10 klokuren per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Mocht u verwachten dat uw kind meer behandelingen nodig heeft, dan kan het zinvol zijn om een aanvullende verzekering af te sluiten. De extra uren in de aanvullende verzekering varieert sterk per verzekeraar. Mocht je hier meer informatie over willen hebben, dan kun je dit altijd navragen bij de ergotherapeut of bij je zorgverzekeraar.